Wielkie przedsiębiorstwa: „Od dobrego do wielkiego”

Od dobrego do wielkiego - wielkie przedsiębiorstwa
Od dobrego do wielkiego – Jim Collins

Wielkie przedsiębiorstwa

Na świecie funkcjonuje mnóstwo firm. Zgodnie z najnowszym raportem GUS-u[1] w samej Polsce powstaje średnio 1015 przedsiębiorstw dziennie! Niektóre firmy upadają, inne odnoszą umiarkowany sukces, a tylko nieliczne stają się wielkie. Co odróżnia wielkie przedsiębiorstwa od zwykłych?

Dlaczego tak wiele jest przeciętnych firm, a tak niewiele tych nadzwyczajnych? I najważniejsze – czy bycia wielką, odnoszącą sukcesy spółką można się nauczyć?  Te same pytania zadał sobie Jim Collins. Wraz z grupą naukowców poświęcił kilka lat, by znaleźć na nie odpowiedzi. Co wynikło z ich badań?

→ (polecamy również: artykuł nt. sytuacji przedsiębiorstw).

Kryteria wyboru wielkich amerykańskich firm

Książka stanowi zwieńczenie kilkuletnich badań  nad szczegółowo wyselekcjonowaną grupą amerykańskich spółek giełdowych. Aby firma znalazła się w kręgu zainteresowań badaczy, musiała spełnić ściśle określone wytyczne. Przedsiębiorstwo musiało:

  • być dużą firmą pojawiającą się na liście Fortune500,
  • przejść transformację, po której przewyższało wynikami średnią rynkową minimum 3-krotnie,
  • charakteryzować się przeciętnymi wynikami  min. 10 lat przed transformacją.

W efekcie uzyskano grupę 11 spółek, które po kilkuletniej przeciętnej egzystencji osiągnęły stan długotrwałej wielkości. Co ciekawe na liście brak takich potentatów jak Coca-Cola, Nike, Walmart czy McDonald’s. Do grona najlepszych spółek zakwalifikowały się nie znane szerzej w Polsce: Pitney Bowes, Nucor, Abbott oraz Kimberly-Clark.

Wielkie firmy – co je wyróżnia?

Grupa badawcza pod kierownictwem Jima Collinsa dokonała szczegółowej analizy najlepszych przedsiębiorstw w USA. Na każdym etapie analizy zadawali sobie jedno, istotne pytanie – czym te firmy się wyróżniają Odpowiedź na to pytanie wypełnia większość stron książki. Można ją jednak streścić w 3 słowach:

  1. ludzie
  2. podejście
  3. działanie

Droga od dobrego do wielkiego przedsiębiorstwa

Ludzie

Managerowie wyższego szczebla wielkich przedsiębiorstw charakteryzowali się osobistą skromnością. Cechowała ich również niezwykła determinacja do osiągania wyników. Jednocześnie oceniając siebie i innych, stosowali zasadę „okna i lustra”. Sukcesy przedsiębiorstwa przypisywali osobom widzianym z okna, źródła porażek szukali w odbiciu lustra. Prawie tak samo jak większość kierownictwa w polskich firmach – też stosują tę zasadę, tylko z reguły na odwrót…

Kolejna ciekawa zasada dotycząca pracowników mówi: po pierwsze KTO, po drugie CO. Rekrutując zespół poszukiwano przede wszystkim osób posiadających odpowiednie podejście i wartości. Dopiero po zatrudnieniu zastanawiano się czym zajmą się nowo zrekrutowane osoby.

Podejście

Wielkie firmy, w myśl starogreckiego przysłowia „Lis wie wiele rzeczy, ale jeż wie jedną ważną”, starały się skupić na jednej, ważnej strategii. Były jak jeż – konsekwentne w działaniu, zawsze wierne nadrzędnemu celowi. Jeż większość czasu poświęca na szukanie pokarmu i dbanie o legowisko. Co innego lis – który codziennie wymyśla nowe sposoby na schwytanie jeża. Bezskutecznie. Na co dzień spotyka się wiele firm-lisów, które imają się wielu różnych projektów, tworzą krocie produktów. Nieustannie zmieniają przy tym cele i strategię działań. Nic więc dziwnego, że brak konsekwencji prowadzi je do przeciętnych wyników.

Działanie

Ponadprzeciętne spółki cechuje ogromna dyscyplina działania oraz zamiłowanie do technologii. Znaczne środki przeznaczają na badania i rozwój. Chętnie wdrażają nowoczesne technologie. Robią to jednak w bardzo przemyślany sposób. Niekoniecznie jako pierwsi wdrażają nową technologię – ale za to, kiedy już to robią, korzystają tylko z tych nowinek technologicznych, które wspierają główne cele firmy.

Przypisy:

[1] Źródło: Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2019 roku, Główny Urząd Statystyczny, 2019 r., s. 1-2; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/rejestracje-i-upadlosci-podmiotow-gospodarczych-w-i-kwartale-2019-roku,29,1.html

Scroll to top